Obsah

 
K 13. 2. žáci naší základní školy přečetli již 12 889 stran. Nástěnka se nám plní kartičkami o přečtených knihách a my tak můžeme s jistotou tvrdit, že na naší škole víme a zajímá nás, co naše děti čtou. 

 


LEGOLAND 15. - 17. 6. 


DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ V ZÁKLADNÍ I MATEŘSKÉ ŠKOLE

Naší snahou je vytvářet a zachovávat bezpečné a pozitivní klima pro všechny aktéry výchovně vzdělávacího procesu v naší škole, tedy pro děti, žáky, rodiče i zaměstnance.

Jak si ve své snaze stojíme? Daří se nám ji naplňovat? Co je třeba zlepšit?

Nejen na tyto otázky nám pomůže najít odpovědi dotazníkové šetření, které proběhne napříč organizací od 1. do 14. 2.  

Rodiče dětí MŠ dostanou dotazník u paní učitelky.

Žáci základní školy obdrží dotazník spolu s vysvědčením.

Budeme moc rádi, pokud si uděláte čas dotazník se svým dítětem vyplnit (pokud máte dětí více, vyplňte s každým zvlášť) poskytne nám to významnou zpětnou vazbu k naší práci a podněty ke kvalitativnímu růstu.

Dotazníky jsou přísně anonymní, k jejich odevzdání bude v prostoru šaten připravena označená krabice, případně jej můžete zaslat přímo na adresu organizátora (uvedeno na dotazníku).


Výskyt virového zánětu jater typu A

Je nám to velmi líto, ale s ohledem na nařízená protiepidemická opatření, viz výše, jsme nuceni náš únorový lyžařský pobyt na horách zrušit.

Stránka

  • 1

Tělesná výchova


S ohledem na protiepidemická opatření nemůže po dobu jejich trvání probíhat tělesná výchova, bude proto nahrazena čtenářskými dílnami, angličtinou a robotikou.

Děkuji za pochopení.

Kateřina Mannheimová


29. 1. 2020

Zápis do první třídy


Zápis do první třídy proběhne 6. a 7. dubna 2020 od 14:00 do 17:00, podrobné informace najdete v sekci Zápis.


27. 1. 2020

Stránka

  • 1