Obsah

V pátek 20. 9. v 15:00 se v počítačové učebně bude konat „školní“ schůzka s rodiči k organizačním a provozním záležitostem školy /změny v organizaci dne, bezhotovostní platby, plánované akce školy/, po skončení budete mít prostor pro individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími.

Od 16 hodin bychom Vás velmi prosili, zejména silné tatínky, o pomoc při akci „Velký úklid“ skladových prostor školy /vynášení starých věcí ze suterénu, skladu učebnic/, s Vaší hojnou účastí budeme do hodiny hotovi.

Kateřina Mannheimová, ředitelka školy

Stránka

  • 1

Informace MŠ30. 8. 2019

Stránka

  • 1