Obsah

INFORMACE KE ŠKOLNÍMU ROKU 2019/2020

- sešity, pracovní sešity a výtvarné potřeby pro všechny žáky zajistí škola hromadně a bezúplatně

 DALŠÍ ŠKOLNÍ POTŘEBY:

- penál

- desky na sešity

- obaly na sešity a učebnice

- pytlík k lavici na výtvarné potřeby

- papuče s pevnou patou + pytlík do šatny

- cvičení úbor /tenisky do tělocvičny a na hřiště - ne "jarmilky"/

PRVŇÁČKŮM, PROSÍM, VŠECHNY POMŮCKY ŘÁDNĚ OZNAČTE JMENOVKOU.

 

INFORMACE O ZMĚNĚ CEN OBĚDŮ VE ŠK. ROCE 2019/2020

Upozorňujeme strávníky, že od 1. 9. 2019 budou navýšeny ceny obědů následujícím způsobem: 

Děti, žáci do 6 let 20,- Kč
Žáci 7-10 let 24,- Kč
Žáci 11-14 let 26,- Kč
Žáci 15 let a více 30,- Kč
Cizí strávníci 65,- Kč

 

 

 

 

Žádáme rodiče a strávníky platící bezhotovostní platbou, aby si nezapomněli na hlavní prázdniny zrušit trvalé příkazy na stravné. Děkujeme.

Stránka

Navštívili jsme VELIKONOČNÍ VÝSTAVKU


Ve středu jsme se s dětmi vydali na velikonoční výstavku Klubu důchodců, která se konala na obecním úřadě. Jsme rádi, že i tady má tradice své místo a my se tak můžeme každoročně těšit na krásnou rukodělnou tvorbu.

Děkujeme za pozvání a zároveň přejeme i nadále spoustu kreativity a originálních výrobků, které potěší nejen naše oči.

velikonocevelikonocevelikonocevelikonocevelikonocevelikonoce


7. 4. 2019 Zobrazit méně

Stránka