Obsah

INFORMACE KE ŠKOLNÍMU ROKU 2019/2020

- sešity, pracovní sešity a výtvarné potřeby pro všechny žáky zajistí škola hromadně a bezúplatně

 DALŠÍ ŠKOLNÍ POTŘEBY:

- penál

- desky na sešity

- obaly na sešity a učebnice

- pytlík k lavici na výtvarné potřeby

- papuče s pevnou patou + pytlík do šatny

- cvičení úbor /tenisky do tělocvičny a na hřiště - ne "jarmilky"/

PRVŇÁČKŮM, PROSÍM, VŠECHNY POMŮCKY ŘÁDNĚ OZNAČTE JMENOVKOU.

 

INFORMACE O ZMĚNĚ CEN OBĚDŮ VE ŠK. ROCE 2019/2020

Upozorňujeme strávníky, že od 1. 9. 2019 budou navýšeny ceny obědů následujícím způsobem: 

Děti, žáci do 6 let 20,- Kč
Žáci 7-10 let 24,- Kč
Žáci 11-14 let 26,- Kč
Žáci 15 let a více 30,- Kč
Cizí strávníci 65,- Kč

 

 

 

 

Žádáme rodiče a strávníky platící bezhotovostní platbou, aby si nezapomněli na hlavní prázdniny zrušit trvalé příkazy na stravné. Děkujeme.

Stránka

INFORMACE - ŠKOLA V PŘÍRODĚ


Škola v přírodě

Termín: 3. 6 - 7. 6. 2019 

Místo: Ekocentrum Trkmanka, Velké Pavlovice

Celková částka je 3000,- Kč ( 1000,- příspěvek zřizovatele) 

Splatná ve dvou částech: 

1.Záloha 1000,- splatná do 17.5. 2019. 

ČÍSLO ÚČTU: Equa bank 1017724202/6100 

variabilní symbol: první část rodného čísla dítěte. 

 

2.Doplatek po návratu ze školy v přírodě (nepřesáhne 1000,- Kč)

ČÍSLO ÚČTU: Equa bank 1017724202/6100

variabilní symbol: první část rodného čísla dítěte. 

 

 


 

Prosíme rodiče o odevzdání přihlášeklist účastníka, včetně požadavků na stravu (alergie) do 10. 5. 2019!!!

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte odevzdejte, prosím do 27.5. 2019.

Potvrzení o bezinfekčnosti se odevzdává v den odjezdu 3.6. 2019

Seznam věcí potřebných na školu v přírodě obdrží žáci po odevzdání příhlášky ve škole (10.5. 2019).

OBRÁZEK


29. 4. 2019 Zobrazit méně

Stránka