Obsah

INFORMACE KE ŠKOLNÍMU ROKU 2019/2020

- sešity, pracovní sešity a výtvarné potřeby pro všechny žáky zajistí škola hromadně a bezúplatně

 DALŠÍ ŠKOLNÍ POTŘEBY:

- penál

- desky na sešity

- obaly na sešity a učebnice

- pytlík k lavici na výtvarné potřeby

- papuče s pevnou patou + pytlík do šatny

- cvičení úbor /tenisky do tělocvičny a na hřiště - ne "jarmilky"/

PRVŇÁČKŮM, PROSÍM, VŠECHNY POMŮCKY ŘÁDNĚ OZNAČTE JMENOVKOU.

 

INFORMACE O ZMĚNĚ CEN OBĚDŮ VE ŠK. ROCE 2019/2020

Upozorňujeme strávníky, že od 1. 9. 2019 budou navýšeny ceny obědů následujícím způsobem: 

Děti, žáci do 6 let 20,- Kč
Žáci 7-10 let 24,- Kč
Žáci 11-14 let 26,- Kč
Žáci 15 let a více 30,- Kč
Cizí strávníci 65,- Kč

 

 

 

 

Žádáme rodiče a strávníky platící bezhotovostní platbou, aby si nezapomněli na hlavní prázdniny zrušit trvalé příkazy na stravné. Děkujeme.

Stránka

Ekologický projekt "Špačkoš" zná své vítěze!


Školní družina slaví

Máme obrovskou radost, že se Vám můžeme pochlubit za PRVNÍ MÍSTO, které jsme obdrželi ve sběru pastelek a tužek, tzv. špačků.

Do sociálně ekologického projektu "Špačkoš", který KOH-I-NOOR HARDTMUTH ve spolupráci s Českým olympijským výborem realizoval na vybraných českých školách a školkách, jsme se zapojili v průběhu minulého roku a pilně sbírali špačky do letošního března. O to milejší pro nás bylo zjištění, že právě naše škola byla jako jedna z mála vítězná. Větší radost nám však dělá vědomí, že jsme pomohli dobré věci. Z nasbíraných špačků v rámci terapeutických dílen lepí osoby s omezením různé skulptury, což těmto lidé přináší potřebnou relaxaci. Z obdržených hodnotných cen máme velkou radost a těšíme se na krásné a pestré obrázky, které nám budou vznikat pod rukama.

Velké poděkování patří také naší bývalé kolegyni, paní vychovatelce Hance Smolanové, která nás do soutěže přihlásila! Děkujeme!!!

výhravýhravýrha


6. 5. 2019 Zobrazit méně

Stránka