Obsah

Dokumenty ZŠ

ke stažení:

Přihláška ke stravování ZŠ

Odhlášení žáka ze školy

Plnění povinné školní docházky v zahraničí

Žádost o odklad školní docházky

Žádost o přijetí

Žádost o uvolnění z výuky

 

Dokumenty MŠ

ke stažení:

Povinné předškolní vzdělávání - informace pro rodiče 2018/2019

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2018/2019

Povinné předškolní vzdělávání: od 1.9.2017 dle zákona č 561/2004 Sb. Školského zákona předškolní vzdělávání povinné pro děti, které do 31.8.2018 dosáhnou pěti let věku. Tyto děti nemusí mít vyjádření lékaře o řádném očkování. 

 

Dokumenty ŠJ

ke stažení:

Přihláška ke stravování