Obsah

Kontakt

Identifikační údaje

Základní škola a mateřská škola Žabeň, příspěvková organizace
739 25 Žabeň 150

IČ: 73 184 217

Red IZO: 600134539 IZO MŠ: 107622351
IZO ZŠ:  102068925 IZO ŠD:  119601044

Bankovní spojení:

1017724202/6100

Ředitelka školy:

Hospodářka, vedoucí ŠJ:

Mgr. Kateřina Mannheimová Ing. Tereza Kawuloková
e-mail: reditelka@skola-zaben.cz e-mail: skola@skola-zaben.cz
  Stravu odhlášujte pouze telefonicky nebo
  SMS zprávou na tel. 724  044  064! U odhlášek
  e-mailem negarantujeme včasné odhlášení!

Telefon:

ředitelství: 558 637 490, 722  661 122 

mateřská škola: 558 655 478

  • třída Žabičky: 724 044 064
  • třída Zajíčci:   702 064 992

 

školní jídelna: 558 637 491, 724 044 064                               

školní družina: 602 505 807         

E-mail:

skola@skola-zaben.cz          mszaben@skola-zaben.cz

ID datové schránky: 

uc9mjci                                 

Učitelky ZŠ:

Mgr. Radmila Pánková, třídní učitelka: 1. a 2.ročník

e-mail: radmila.pankova@skola-zaben.cz 

Mgr. Lenka Nováková, třídní učitelka: 4. a 5. ročník

e-mail: lenka.novakova@skola-zaben.cz

Mgr. Barbora Bezecná, třídní učitelka: 3. ročník

e-mail: barbora.bezecna@skola-zaben.cz

Vychovatelky ŠD:

Tereza Vašutová

e-mail: tereza.vasutova@skola-zaben.cz

Mgr. Barbora Bezecná

e-mail: barbora.bezecna@skola-zaben.cz

Učitelky MŠ:

Žabičky

Bronislava Klosová

e-mail: bronislava.klosova@skola-zaben.cz

Bc. Kateřina Musilová

e-mail:  katerina.musilova@skola-zaben.cz

Zajíčci

Šárka Karásková

e-mail:  sarka.karaskova@skola-zaben.cz

Jana Čechová

e-mail: jana.cechova@skola-zaben.cz

Asistentka pedagoga MŠ:

Petra Nováková

e-mail:  petra.novakova@skola-zaben.cz

Školnice, úklid ZŠ:

Markéta Kuboňová

Školnice, úklid MŠ:

Gabriela Tománková

Pracovník školní výdejny:

Martina Stavinohová

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Michaela Neumahr             
e-mail: michaela.neumahr@slezskabrana.cz

 

Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek:

558 432 084

pppfrydekmistek@gmail.com