Obsah

Kontakt

Identifikační údaje

Základní škola a mateřská škola Žabeň, příspěvková organizace
739 25, Žabeň 150
IČ: 73 184 217

Red IZO: 600134539

IZO ZŠ:  102068925

IZO MŠ: 107622351

IZO ŠD:  119601044

Telefon:

ředitelství: 558 637 490, 722  661 122 

Sborovna: 558 432 181

mateřská škola: 558 655 478

školní jídelna: 558 637 491, 724 044 064                               

školní družina: 558 637 492                                                                       

Pedagogicko-psychologická poradna FM - pppfrydekmistek@gmail.com- 558 432 084

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Mgr: Michaela Neumahr             
e-mail: michaela.neumahr@slezskabrana.cz

Zaměstnanci:

Ředitelka školy

Mgr. Kateřina Mannheimová

e-mail:reditelka@skola-zaben.cz

Učitelky ZŠ:

Mgr. Radmila Pánková, třídní učitelka:1.,3.ročníku

e-mail: radmila.pankova@skola-zaben.cz 

Mgr. Lenka Nováková. třídní učitelka: 5. ročník

e-mail: lenka.novakova@skola-zaben.cz

Mgr.Šárka Floriánová, třídní učitelka: 2., 4. ročníku

email: sarka.florianova@skola-zaben.cz

Vychovatelka ŠD, asistentka ZŠ:

Tereza Vašutová

e-mail: tereza.vasutova@skola-zaben.cz

Učitelky MŠ:

Bronislava Klosová

Šárka Karásková

Mgr. Eva Žabková

e-mail: mszaben@skola-zaben.cz

Chůva MŠ:

Karolína Machalová

Školnice:

Markéta Kuboňová

Uklízečka MŠ:

Gabriela Tománková

Uklízečka ZŠ:

Alexandra Blahutová

Pracovník školní výdejny:

Martina Stavinohová

Administrativní pracovník:

Eva Kocichová              

e-mail: eva.kocichova@skola-zaben.cz