Obsah

Zápis do mateřské školy v Žabni pro školní rok 2021/2022

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva a v souvislosti s onemocněním COVID-19 proběhne organizace zápisu do mateřské školy v Žabni pro školní rok  2021/2022 následovně:

Termín zápisu: 10. - 14. 5.2021

Volných míst: 12

Zápis proběhne bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců v MŠ.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2021/2022 je ke stažení na formulare/ .

Řádně vyplněnou žádost je možno doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email)

3. poštou

4. vložením přihlášky do poštovní schránky ZŠ a MŠ Žabeň - v tomto případě prosím pošlete také krátký email na reditelka@skola-zaben.cz (s informacemi o jménu dítěte, zákonného zástupce a s datem vložení obálky do naší schránky), na který Vám odpovíme a potvrdíme tím přijetí přihlášky.

Po obdržení všech přihlášek Vám bude emailem sděleno přidělené registrační číslo. Pod těmito čísly budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení na webových stránkách školy a u vstupu do MŠ.

Výsledky budou zveřejněny do 14 dnů od ukončení zápisu.                                                                                                     

Mgr. Kateřina Mannheimová


.

OBNOVENÍ PREZENČNÍ VÝUKY

Vážení rodiče,

v pondělí 12. dubna bude obnovena prezenční výuka pro všech 34 žáků a 14 předškoláků naší základní a mateřské školy. Účast žáků a dětí na prezenční výuce je podmíněna jejich účastí na testování.

Testování bude probíhat 2x týdně AG testy Singclean, vždy v pondělí a ve čtvrtek. 

Testování předškolních dětí bude probíhat ve třídě Žabiček hned po příchodu do budovy, do třídy Zajíčků budou přecházet až po vyhodnocení testu. Pro děti, které neplní povinné předškolní vzdělávání, je mateřská škola i nadále uzavřena.

Od pondělka bude v provozu také školní družina, potvrďte mi, prosím, účast svého dítěte v družině rovněž mailem.

Podrobnější informace k testování najdete na https://testovani.edu.cz/pro-rodice , https://testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty

Moc Vám děkuji za součinnost.

Kateřina Mannheimová

 


ZÁPIS DO 1.TŘÍDY

  

                ...

 !UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ SKOLY!

Vláda na svém jednání dne 26. února 2021 rozhodla, že vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci se kromě stávajících opatření ve školství od 1. března do odvolání uzavřou také:

  • mateřské školy
  • 1. a 2. ročníky základních škol včetně přípravných stupňů
  • speciální školy (školy podle § 16 odst. 9 školského zákona)
  • praktické školy jednoleté a dvouleté

 


Ten umí to a ten zas tohle

....


Oznámení o přerušení provozu MŠ v době vánočních prázdnin a o prázdninovém provozu MŠ v době letních prázdnin

Na základě předchozí konzultace se zástupcem zřizovatele oznamuji, že běžný provoz mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Žabeň, příspěvková organizace bude do úterý 22. 12. 2020. V době od středy 23. 12. 2020 do pátku 1. 1. 2021 bude provoz mateřské školy přerušen. Běžný provoz začne od pondělí 4. 1. 2021.

Rovněž na základě předchozí konzultace se zástupcem zřizovatele oznamuji, že mateřská škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Žabeň, příspěvková organizace bude v období letních prázdnin v provozu od 1. do 16. července 2021.

Kateřina Mannheimová


Plánovaný plavecký výcvik pro děti MŠ i žáky ZŠ se odkládá. O novém termínu Vás budeme včas informovat prostřednictvím e-mailu.


Provozní doba mateřské školy je od 6:30 do 16:15

KONTAKTY:

Žabičky

Bronislava Klosová

e-mail: bronislava.klosova@skola-zaben.cz

Bc. Kateřina Musilová

e-mail:  katerina.musilova@skola-zaben.cz

Zajíčci

Šárka Karásková

e-mail:  sarka.karaskova@skola-zaben.cz

Jana Čechová

e-mail: jana.cechova@skola-zaben.cz

Asistentka pedagoga MŠ:

Petra Nováková

e-mail:  petra.novakova@skola-zaben.cz