Obsah

Projekty školy

Škola se ve školním roce 2019/2020 zapojuje do následujících projektů:

 

Projekt „Mléko do škol“ – zaměřen na podporu zdravé výživy. Žákům bude poskytováno ZDARMA mléko a mléčné výrobky.

Logo: Projekt "Školní mléko"

 

Projekt „Recyklohraní“ – zaměřen na podporu ekologického chování, recyklaci a třídění odpadů, výchovu k odpovědnému jednání vůči přírodě i lidem.

Logo: Projekt "Recyklohraní"

 

Projekt „Ovoce do škol“ – zaměřen na podporu zdravé výživy.

Logo: Projekt "Ovoce do škol"

 

Projekt „Celé Česko čte dětem“ – celostátní mediální kampaň na podporu čtenářství. Projekt se řídí sloganem „Čteme dětem 20 minut denně. Každý den!“.       Žáci ze ZŠ chodí předčítat dětem do MŠ před spaním.

Logo: Projekt "Celé Česko čte dětem"

 

Projekt "Šablony pro ZŠ a MŠ II"
je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je personální posílení organizace a podpora osobnostně sociálního rozvoje pedagogických pracovníků, spolupráce s rodiči, podpora realizace projektových dnů, podpora žáků ohrožených školním neúspěchem.

Logo: Projekt "Šablony pro ZŠ a MŠ I"