Obsah

Projekty školy

Škola se ve školním roce 2018/2019 zapojuje do nejrůznějších projektů podporujících kvalitní výuku, které nám pomáhají také vychovávat.

Jde o projekty zaměřené na ekologickou a globální výchovu, na prevenci protidrogových závislostí, výchovu ke zdravému životnímu stylu, k odpovědnosti za zdraví a na ochranu člověka za mimořádných událostí.

 

Projekt „Mléko do škol“ – zaměřen na podporu zdravé výživy. Žákům bude poskytováno ZDARMA mléko a mléčné výrobky.

Logo: Projekt "Školní mléko"

 

Projekt „Recyklohraní“ – zaměřen na podporu ekologického chování, recyklaci a třídění odpadů, výchovu k odpovědnému jednání vůči přírodě i lidem.

Logo: Projekt "Recyklohraní"

 

Projekt „Ovoce do škol“ – zaměřen na podporu zdravé výživy.

Logo: Projekt "Ovoce do škol"

 

Projekt Rodiče vítáni“ – naše škola splňuje veškerá kritéria vytváření úspěšného partnerství mezi školou a rodiči. Za vstřícnou komunikaci s rodičovskou veřejností byl škole udělen certifikát.

Logo: Projekt "Rodiče vítání"

 

Projekt „Celé Česko čte dětem“ – celostátní mediální kampaň na podporu čtenářství. Projekt se řídí sloganem „Čteme dětem 20 minut denně. Každý den!“.       Žáci ze ZŠ chodí předčítat dětem do MŠ před spaním.

Logo: Projekt "Celé Česko čte dětem"

 

Projekt "Šablony pro ZŠ a MŠ I"
je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je personální posílení o chůvu, školní asistentku a podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogických pracovníků, spolupráce s rodiči, tandemová výuka, podpora žáků ohrožených školním neúspěchem.

Logo: Projekt "Šablony pro ZŠ a MŠ I"

 

Projekt „Sešity do škol“ projekt státního podniku Lesy České republiky. Jde o seznámení žáků s tím, co se děje v lese, s využitím dřeva jako našeho největšího přírodního bohatství a obnovitelného zdroje

Logo: Projekt "Sešity do škol''

Projekt „Učíme se v přírodě“ ze SFŽP. Žáci ZŠ pojedou na ozdravný pobyt, jehož cílem je zlepšit jejich znalosti a dovednosti v enviromentální oblasti.