Obsah

Projekty školy

Škola se ve školním roce 2016/2017 zapojuje do nejrůznějších projektů podporujících kvalitní výuku, a které nám pomáhají také vychovávat.

Jde o projekty zaměřené na ekologickou a globální výchovu, na prevenci protidrogových závislostí, výchovu ke zdravému životnímu stylu a k odpovědnosti za zdraví, na ochranu člověka za mimořádných událostí.

 

Projekt „Školní mléko“ – zaměřen na podporu zdravé výživy.

 

Projekt „Recyklohraní“ – zaměřen na podporu ekologického chování, recyklaci a třídění odpadů, výchovu k odpovědnému jednání vůči přírodě i lidem

 

Projekt „Ovoce do škol“ – zaměřen na podporu zdravé výživy.

Ovoce do škol

 

 

Projekt „Rodiče vítáni“ - naše škola splňuje veškerá kritéria vytváření úspěšného partnerství mezi školou a rodiči. Za vstřícnou komunikaci s rodičovskou veřejností byl škole udělen certifikát.

Rodiče vítání

Škola je zapojena do Projektu ,,Rodiče vítáni." 

Seznamte se na - http://www.rodicevitani.cz/rubrika/pro-media/.

Ke stažení: Certifikát

 

 

Projekt „Etická výchova v Žabni“  - poskytnuta dotace z MŠMT

   - program: Podpora implementace etické                                                            -  výuky do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016/2017

Příloha ke stažení Výstup projektu "Etická výchova"

Ke stažení:  Certifikát "Etická výchova"

 

 

Projekt "ŠABLONY PRO ZŠ A MŠ I"
je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je personální posílení o chůvu, školní asistentku a podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogických pracovníků, spolupráce s rodiči, tandemová výuka, podpora žáků ohrožených školním neúspěchem.
Výše podpory: 536 844,- Kč.

Projekt "ŠABLONY PRO ZŠ A MŠ I" je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

Projekt „Celé Česko čte dětem“ – celostátní mediální kampaň na podporu čtenářství.

Projekt se řídí sloganem „Čteme dětem 20 minut denně. Každý den!“.

Žáci ze ZŠ chodí předčítat dětem do MŠ před spaním.

 

 

Projekt "Medové snídaně" s Ministerstvem zemědělství

 Cílem je v mateřských školách a na prvním stupni základních škol podporovat zdravý životní styl, propagovat kvalitní potraviny, především med, jako potravinu přírodního charakteru, informovat o včelařství a o významu chovu včel pro zemědělství.