Obsah

Projekty školy

 

Škola se ve školním roce 2017/2018 zapojuje do nejrůznějších projektů podporujících kvalitní výuku, a které nám pomáhají také vychovávat.

Jde o projekty zaměřené na ekologickou a globální výchovu, na prevenci protidrogových závislostí, výchovu ke zdravému životnímu stylu a k odpovědnosti za zdraví, na ochranu člověka za mimořádných událostí.

 

Projekt „Školní mléko“ – zaměřen na podporu zdravé výživy.

Logo: Projekt "Školní mléko"

 

 

Projekt „Recyklohraní“ – zaměřen na podporu ekologického chování, recyklaci a třídění odpadů, výchovu k odpovědnému jednání vůči přírodě i lidem.

Logo: Projekt "Recyklohraní"

 

 

Projekt „Ovoce do škol“ – zaměřen na podporu zdravé výživy.

Logo: Projekt "Ovoce do škol"

 

 

Projekt „Rodiče vítáni“ - naše škola splňuje veškerá kritéria vytváření úspěšného partnerství mezi školou a rodiči.Za vstřícnou komunikaci s rodičovskou veřejností byl škole udělen certifikát.

Logo: Projekt "Rodiče vítání"

 

 

Projekt „Celé Česko čte dětem“ – celostátní mediální kampaň na podporu čtenářství.Projekt se řídí sloganem „Čteme dětem 20 minut denně. Každý den!“.       Žáci ze ZŠ chodí předčítat dětem do MŠ před spaním.

Logo: Projekt "Celé Česko čte dětem"

 

 

Projekt "Šablony pro ZŠ a MŠ I"
je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je personální posílení o chůvu, školní asistentku a podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogických pracovníků, spolupráce s rodiči, tandemová výuka, podpora žáků ohrožených školním neúspěchem.

Logo: Projekt "Šablony pro ZŠ a MŠ I"

 

 

Projekt „Zabezpečená škola v Žabni“ – projekt je zaměřen na instalaci kamerového systému ve venkovních prostorách školy tak, aby byla zajištěna bezpečnost dětí, zaměstnanců a chránil majetek školy proti odcizení a vandalismu. 

Logo: Projekt "Zabezpečená škola v Žabni"