Obsah

Školní jídelna

 

Aktuální informace

Milí rodiče, 

omlouváme se za uvedení chybného telefonního čísla do školní jídelny v přihlášce ke stravování. Správné telefonní číslo je 724 044 064

Platební údaje včetně variabilního a specifického symbolu k úhradě stravného, školného a družiny byly předány ve středu 4. 9. rodičům dětí v MŠ a žákům ZŠ. Variabilní a specifický symbol slouží ke snadnějšímu dohledání platby, prosíme o jejich uvedení do trvalého příkazu k úhradě.

Po ukončení školního roku nezapomeňte zrušit trvalé příkazy nebo nastavte jejich automatické ukončení ke dni 30. 6., případně ke dni 31. 7. Děkujeme.

 

Stránka

  • 1

Jídelníček 16. 9. - 20. 9. 2019


11. 9. 2019

Informace (platby, odhlášení obědů)


Strava i úplata za předškolní vzdělávání a školní družinu se platí bezhotovostním stykem, ideálně zřízením trvalého příkazu již v září s nastavením jeho automatického ukončení v červnu. 

V případě hotovostní platby v den k tomu určený.

 

  • Strava se odhlašuje a přihlašuje do 7,30 h., nejlépe SMS zprávou na tel. 724  044  064.
  • V případě onemocnění mohou rodiče první den nemoci odebrat stravu do jídlonosiče, a to do 12 h.

7. 9. 2018

Stránka

  • 1