Obsah

Školní jídelna

 

 

Stránka

  • 1

Informace (platby, odhlášení obědů)


Strava i úplata za předškolní vzdělávání a školní družinu se platí bezhotovostním stykem, ideálně zřízením trvalého příkazu již v září s nastavením jeho automatického ukončení v červnu. 

V případě hotovostní platby v den k tomu určený.

 

  • Strava se odhlašuje a přihlašuje do 7,30 h., nejlépe SMS zprávou na tel. 724  044  064. U odhlášek e-mailem negarantujeme včasné odhlášení!
  • V případě onemocnění mohou rodiče první den nemoci odebrat stravu do jídlonosiče, a to do 12 h.

7. 9. 2018

Stránka

  • 1