Obsah

Školní jídelna

 

Informace pro rodiče (platby, odhlášení obědů, atd.)

Přihlášky ke stravování a platební údaje k úhradě stravy, školného a družiny poskytnou učitelky v úterý 1. 9. 2020. Prosíme o vyplnění přihlášek ke stravování a jejich vrácení zpět učitelkám. Informace o platebních údajích si ponechte doma.

Úplata za stravu, školné a družinu se platí bezhotovostním stykem do 10. dne v měsíci. Ideální je zřídit trvalý příkaz již v září s nastavením jeho automatického ukončení v červnu nebo v červenci. 

V případě platby v hotovosti se výše uvedené hradí kolem 10. dne v měsíci u hospodářky školy.

 

  • Strava se odhlašuje a přihlašuje do 7,30 h., nejlépe SMS zprávou na tel. 724  044  064. U odhlášek e-mailem negarantujeme včasné odhlášení!
  • V případě onemocnění mohou rodiče první den nemoci odebrat stravu do jídlonosiče, a to do 12 h.

Zprávy

Jídelníček 10. 5. - 14. 5. 2021


ostatní | 5. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

Jídelníček 3. 5. - 7. 5. 2021


ostatní | 28. 4. 2021 | Autor: Správce Webu