Obsah

Stránka

  • 1

Informace (platby, odhlášení obědů)


Strava i úplata za předškolní vzdělávání a školní družinu se platí bezhotovostním stykem „INKASNÍ PLATBOU“, v mimořádných případech v den k tomu určený.

  • Strava se odhlašuje a přihlašuje do 7 hodin,  nejlépe sms zprávou na čísle 724  044  064.
  • V případě onemocnění mohou rodiče první den nemoci odebrat stravu do jídlonosiče, a to do 12 hodin.

7. 9. 2018 Zobrazit méně

Stránka

  • 1