Obsah

Úřední deska školního roku 2018/2019

Dokumenty školního roku 2018/2019

Rozpočet 2018, 2019, 2020

ZŠ a MŠ Žabeň

Zásady ochrany osobních údajů ZŠ a MŠ Žabeň

Školní řád ZŠ

Klasifikační řád

Školní řád MŠ

Školní vzdělávací program MŠ

Školní vzdělávací program ZŠ

Školní vzdělávací program ŠD

Vnitřní řád ŠD

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ

Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v MŠ

Provozní řád umělé lezecké stěny ve školní družině ZŠ Žabeň

Výroční zpráva školy 2017-2018

 

Školská rada

Složení školské rady

za zřizovatele

Jana Ondrušíková

člen

 

Jan Tajduš

člen

za zákonné zástupce

Mgr. Ing. Radana Mutinová

předseda

 

Mgr. Petra Nytrová

člen

za pedagogické pracovníky

Mgr. Radmila Pánková

člen

 

Mgr. Šárka Floriánová

člen


Školní rok 2019/2020

  • Mgr. Šárka Floriánová, členka, zvolena pedagogickými pracovníky školy
  • Mgr. Radmila Pánková, členka, zvolena pedagogickými pracovníky školy
  • Mgr. Ing. Radana Mutinová, předseda ŠR, zvolena rodiči nezletilých žáků
  • Mgr. Petra Nytrová, členka, zvolena rodiči nezletilých žáků
  • Jana Ondrušíková, člen, navržen zřizovatelem školy
  • Jan Tajduš, člen, navržen zřizovatelem školy