Obsah

Úřední deska školního roku 2019/2020

Dokumenty školního roku 2019/2020

Rozpočet 2018, 2019, 2020

 

Školní řád MŠ

Školní vzdělávací program MŠ

Stanovení úplaty za pobyt v MŠ

 

Školní vzdělávací program ZŠ (dobíhající)

Školní vzdělávací program ZŠ

Osnovy k ŠVP

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Školní řád ZŠ

 

Školní vzdělávací program ŠD

Vnitřní řád ŠD

 

 

Výroční zpráva školy 2017-2018

Školská rada

Složení školské rady

za zřizovatele

Jana Ondrušíková

člen

 

Jan Tajduš

člen

za zákonné zástupce

Mgr. Ing. Radana Mutinová

předseda

 

Mgr. Petra Nytrová

člen

za pedagogické pracovníky

Mgr. Radmila Pánková

člen

 

Mgr. Lenka Nováková

člen

Školní rok 2019/2020

  • Mgr. Lenka Nováková, členka, zvolena pedagogickými pracovníky školy
  • Mgr. Radmila Pánková, členka, zvolena pedagogickými pracovníky školy
  • Mgr. Ing. Radana Mutinová, předseda ŠR, zvolena rodiči nezletilých žáků
  • Mgr. Petra Nytrová, členka, zvolena rodiči nezletilých žáků
  • Jana Ondrušíková, člen, navržen zřizovatelem školy
  • Jan Tajduš, člen, navržen zřizovatelem školy