Obsah

zde ke stažení

Anglický jazyk 4. ročník

ZŠ zpracovala v rámci šablony II/2 DUMy pro:

Doplňkový materiál k učebnici Chit Chat 2

 

Tématický okruh odkaz (pdf) 
Opakování 3. ročníku, hudební nástroje pracovní list
Opakování 3. ročníku, oprava vět pracovní list 
What's this?, slovní zásoba: the music time pracovní list
Animals pracovní list
Past time, slovní zásoba: the animals pracovní list

Sloveso can, slovní zásoba: the music time

pracovní list
Sport time pracovní list
In the house pracovní list
Be healthy pracovní list
Konverzace: Where is...?, slovní zásoba: in the town pracovní list
Pronunciation, rytmická říkadla pracovní list
Calendar pracovní list
Cross - verbs pracovní list
křížovka
My free time pracovní list
It has got pracovní list
Preposition, slovní zásoba: in the house pracovní list
Can, slovní zásoba: music time pracovní list
Can you...? pracovní list
What's on TV?, procvičování Do you like...? pracovní list
The Animals - who is it? pracovní líst
Grammer Do or Does pracovní líst
Verbs pracovní líst
Antitheses pracovní list
Then and now pracovní list
Quiz pracovní list
The stone soup pracovní list
Review 1 pracovní list
Review 2 pracovní list
Review 3 pracovní list
Review 4 pracovní list
Review 5 pracovní list
Review 6 pracovní list
Review 7 pracovní list
Review 8 pracovní list