Obsah

Český jazyk 2. ročník

 

Zpracované a ve výuce ověřeny materiály v rámci Šablony III/2:

Tématický okruh odkaz (pdf)
Skládání slov 1 pracovní list
Skládání slov 2 pracovní list
Dělení slov pracovní list
Obálka pracovní list
Pohádkové bytosti pracovní list
Oprava chyb v textu pracovní list
Slova podřazená pracovní list
Podstatná jména a slovesa pracovní list
Třídění podstatných jmen pracovní list
Vlastní jména pracovní list
Slabiky dě, tě, ně ve slovech pracovní list
Lidové pranostiky pracovní list
Dětská literatura pracovní list
Druhy vět pracovní list
Slova ve větě pracovní list
Slova mnohoznačná pracovní list
Hra na básníky pracovní list
Hádanky pracovní list
Slova protikladná pracovní list
Urči druhy vět pracovní list
Slova citově zabarvená a souznačná pracovní list
Samohlásky pracovní list
Psaní u, ů, ú pracovní list
Slabikotvorné r, l pracovní list
Tvrdé a měkké souhlásky pracovní list
Slova s dě, tě, ně, mě pracovní list