Obsah

Český jazyk 4. ročník

 

Zpracované a ve výuce ověřeny materiály v rámci Šablony III/2:

 

Tématický okruh odkaz (pdf)
Slova příbuzná pracovní list
Slova s předponou pracovní list
Synonyma pracovní list
Slovní druhy pracovní list
Abeceda pracovní list
Opozita pracovní list
Slovní druhy pracovní list
Popis postavy pracovní list
Určování podstatných jmen pracovní list
Slovesa pracovní list
Slovní druhy pracovní list
Popis postavy pracovní list
Podstatné jméno pracovní list
Slovesa pracovní list
Shoda přísudku s podmětem pracovní list
Literatura pracovní list
Věta jednoduchá a souvětí pracovní list
Velikonoce pracovní list
Slovní druhy ohebné pracovní list
Slovní druhy neohebné pracovní list