Obsah

Vlastivěda 4. ročník

 

Zpracované a ve výuce ověřeny materiály v rámci Šablony III/2:

 

Tématický okruh odkaz (pdf)
Kraje ČR pracovní list
Hory ČR pracovní list
Řeky ČR pracovní list
Orientace v krajině pracovní list
Mapa, značky a měřítko pracovní list
Minulost v pověstech pracovní list
České země v pravěku pracovní list
Český stát za vlády Lucemburků pracovní list
Umělecké směry středověku - architektury pracovní list
Život ve středověku pracovní list
Karel IV. - otec vlasti pracovní list
Tajenka - slovesa pracovní list
AZ kvíz - Husité pracovní list
Nerostné suroviny v ČR pracovní list
Pravěk pracovní list
Chráněná území v Česku pracovní list