Obsah

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU 2020/2021

 

DĚKUJEME, ŽE JSTE SI PRO SVÉ DÍTĚ VYBRALI PRÁVĚ NAŠI ŠKOLU!  CO VAŠIM DĚTEM NABÍDNEME?

  • skvělý kolektiv spokojených vyučujících, přátelskou atmosféru, příjemné klima,
  • angličtinu od 1. ročníku,
  • nadstandardní zázemí (materiální i výukové),
  • škola zajišťuje a bezplatně poskytuje svým žákům sešity, pracovní sešity i výtvarné potřeby,
  • ICT – interaktivní tabule, notebooky, tablety, Ozoboti EVO jsou standardem, ICT konzultant pomáhá žákům i učitelům tento standard efektivně využívat, informatiku vyučujeme od 4. ročníku,
  • třídy i chodby vybavené sedacími vaky, polytechnickými stavebnicemi a basketbalovými koši,
  • kvalitní výuku orientovanou na rozvoj čtenářství v útulném prostředí podpořenou formativním hodnocením,
  • zimní pobyty v přírodě s výukou lyžování, škola v přírodě, zahraniční exkurze,
  • zábavnou školní družinu s atraktivním programem.